Czas pracy kierowcy – regulacje

Z tym, że przemęczony kierowca na drodze stanowi poważne niebezpieczeństwo – nie można się kłócić. Czy Ty wiesz, przez ile godzin kierowca może prowadzić samochód i co ile musi robić przerwy?

Normy czasu pracy kierowców w Unii Europejskiej określone zostały w Rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. Jak się kształtują?

Dzienny czas pracy

Zgodnie z podstawową zasadą wyrażoną w rozporządzeniu – każdy kierowca samochodu ciężarowego może prowadzić go przez nie więcej, niż 9 godzin dziennie. W wyjątkowych przypadkach, czas ten może zostać wydłużonych do 10 godzin, jednak nie częściej, niż dwa razy w tygodniu.

Przerwy w dziennym czasie pracy

Po 4,5 godzinach ciągłej jazdy, każdy kierowca musi skorzystać z przynajmniej 45 minut odpoczynku. Przerwa może zostać wykorzystana podczas jednego postoju, lub może zostać podzielona na dwie mniejsze – 15 i 30 minut.

Odpoczynek dzienny

Każdy kierowca ma obowiązek odebrać po skończonym dniu pracy odpoczynek dzienny. Może wykorzystać go na jeden z trzech sposobów:

  • jako 11-godzinny ciągły odpoczynek (standardowy – pełny),
  • jako odpoczynek odbierany w dwóch częściach: 3-godzinnej i co najmniej 9-godzinnej (dzielony – pełny),
  • jako odpoczynek skrócony, co najmniej 9-godzinny. Pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi (o których poniżej), można skorzystać z niego maksymalnie trzy razy.

Podczas odbierania odpoczynku, kierowca nie może wykonywać innych czynności, takich jak załadunek, rozładunek czy rozmowy służbowe z magazynierami. To jego czas na relaks.

Dzienny czas jazdy oraz dzienny odpoczynek, powinny zamknąć się w 24 godzinach.

Tygodniowy czas pracy

Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin, podczas kiedy czas pracy – nie może przekroczyć 60 godzin. tydzień liczony jest od godziny 00.00 w poniedziałek do 23.59 w niedzielę.

Odpoczynek tygodniowy

Po maksymalnie sześciu dniach pracy, kierowcy należy się odpoczynek tygodniowy. Może zostać wykorzystany w jeden z dwóch sposobów:

  • jako odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin, spędzony poza pojazdem – wtedy jest to regularny tygodniowy odpoczynek,
  • jako odpoczynek skrócony, trwający nie mniej, niż 24 godziny.

Dwutygodniowy czas pracy

W ciągu dwóch następujących po sobie tygodni, kierowca nie może prowadzić pojazdu przez więcej, niz 90 godzin. Ograniczenie to nie dotyczy innych prac przez niego wykonywanych. W ciągu dwóch tygodni, kierowca musi wykorzystać co najmniej dwa odpoczynki pełne bądź jeden pełny i jeden skrócony.