Szkolenie ADR – czy warto?

Podobnie jak w wielu innych, w zawodzie kierowcy warto stale podnosić swoje kompetencje zawodowe. Kończenie kolejnych kursów pomaga zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy oraz znaleźć lepiej płatną i bardziej satysfakcjonującą pracę.

Jednym z najczęściej wybieranych przez kierowców zawodowych szkoleń jest kurs ADR. Do czego uprawnia i czy warto go przejść?

ADR – do czego uprawnia?

Ukończenie szkolenia ADR daje prawo do przewożenia materiałów niebezpiecznych. Kierowca może przewozić  materiały, substancje lub przedmioty które są objęte odpowiednim numerem UN i figurują w Tabeli A w aktualnej Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłek lub luzem, oraz które należą do klas 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9. Są to między innymi materiały samozapalne, utleniające czy zakaźne.

Kto może zdobyć uprawnienia?

O zaświadczenie ADR może ubiegać się każdy, kto:

  • ma ukończony 21. rok życia,
  • posiada prawo jazdy kat. C lub C+E z kodem „95” (zawodowy kierowca),
  • ukończy odpowiedni kurs ADR,
  • zaliczy egzamin ADR.

Ze względu na szerokie uprawnienia jakie daje, kurs ADR jest standaryzowany dla ośrodków z całej Polski. Dlatego szkolenie ADR można odbyć wyłącznie w ośrodku szkoleniowym, którego wykładowca i kursanci zostali zgłoszeni do Urzędu Marszałkowskiego. Ma to zapewnić dostęp do wysokiej jakości materiałów oraz wysoki poziom wiedzy.

Po ukończeniu szkolenia, na kursanta czeka wymagający egzamin testowy, składający się z 30 pytań. Warunkiem jego zaliczenia jest poprawne odpowiedzenie na co najmniej 20 z nich. Zdobyte w ten sposób zaświadczenie jest ważne na 5 kolejnych lat.

Ukończenie szkolenia ADR daje prawo do odbycia innych specjalistycznych kursów, kolejno: na przewożenie materiałów niebezpiecznych w cysternach, transportowanie materiałów i przedmiotów wybuchowych klasy 1 oraz materiałów promieniotwórczych klasy 7.

Każdemu kierowcy, który chce rozwijać swoje kompetencje zawodowe, polecamy ukończenie kursu ADR. To stosunkowo tani sposób na podniesienie swojej konkurencyjności na rynku. Gdy inwestujesz w swoją przyszłość – masz gwarancję zwrotu w wyższych zarobkach.