Przewóz towarów ADR – jak wyposażyć pojazd?

Każdy samochód poruszający się po polskich drogach – niezależnie od tego, czy jest to pojazd osobowy czy ciężarowy – musi posiadać określone obowiązkowe wyposażenie. To, co się w nim znajduje, określa polskie prawo.

Samochody ciężarowe przewożące towary ADR objęte są szczególnymi regulacjami, ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa załogi oraz wszystkich uczestników ruchu drogowego. To, co musi znaleźć się w takim pojeździe, określa Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w dziale 8.1 oraz Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Co trzeba mieć w samochodzie ciężarowym, by spełnić ich wymagania? 

Niezbędne dokumenty

Każdy kierowca, który pojazdem ciężarowym przewozi towary ADR, obowiązkowo musi posiadać:

 • dokument przewozowy wskazujący wszystkie towary niebezpieczne, kolejność zapisywania elementów określają przepisy prawne. Spis może znajdować się w CMR,
 • zaświadczeniem o przeszkoleniu ADR,
 • Świadectwo dopuszczenia ADR dla cystern, jeśli prowadzisz pojazd tego typu,
 • Certyfikat Pakowania Kontenera, jeśli towary znajdują się w kontenerze,
 • instrukcje pisemne wskazujące bezpieczne reakcje w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia drogowego dla każdej osoby znajdującej się w pojeździe,
 • inne dokumenty szczegółowo określone w Ustawie – np. kopia świadectwa zatwierdzenia danego typu materiału samoreaktywnego lub nadtlenka przez właściwą władzę do wykonywania operacji transportowych jeśli przewozisz niektóre materiały wybuchowe kl. 1, nadtlenki organiczne klasy 5.2 lub materiały samoreaktywne klasy 4.1.

Obowiązkowe wyposażenie przy przewozie towarów ADR

Dokumenty to nie wszystko, o co musi zadbać kierowca. Poza nimi, w każdym pojeździe przewożącym towary ADR, bez względu na ich rodzaj, muszą znaleźć się:

 • klin pod koła,
 • dwa stojące znaki ostrzegawcze,
 • rękawice, okulary i kamizelka odblaskowa oraz nieiskrząca latarka dla każdego członka załogi,
 • gaśnica o masie określonej przez ustawę jedna obowiązkowo w kabinie oraz dodatkowa w dowolnie usytuowanym miejscu.

Dodatkowo, przepisy określają szczegółowe wymagania dla poszczególnych typów pojazdów. Dlatego, jeśli przewozisz:

 • materiały niebędące gazami – w samochodzie ciężarowym muszą znaleźć się łopata, osłona otworów kanalizacyjnych i pojemnik do zbierania pozostałości,
 • gaz trujący lub materiały trujące – musisz posiadać maski ucieczkowe dla każdego członka załogi.