Praca kierowcy zawodowego w porze nocnej

Jako kierowca zawodowy, nie pracujesz  dni w tygodniu, od 9 do 17. Często swoje obowiązki musisz wykonywać w święta, weekendy czy w nocy. Czy wiesz, jakie przepisy prawa obowiązują Cię w porze nocnej?

W jakich godzinach trwa pora nocna?

Pora nocna nie jest konkretnie ustalona z góry. Ustawodawca podaje nam jedynie ramy, w których powinna zostać wyznaczona. 

W myśl Kodeksu pracy, za porę nocną uznajemy 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00. Tę definicję precyzuje Ustawa o czasie pracy kierowców, zgodnie z którą pora nocna – okres czterech godzin pomiędzy godziną 00:00 i godziną 07:00.

Najczęściej w firmach, pora nocna jest ustalana w godzinach 22:00 – 6:00.

Kiedy kierowca pracuje w porze nocnej?

Jak już pisaliśmy, przewoźnik ma prawo dowolnie ustalić porę nocną w ramach określonych przez ustawodawcę. Musi być ona jednak jednakowo ustalona dla wszystkich pracowników, niezależnie od dnia tygodnia czy pełnionych przez nich obowiązków. 

Czy kierowca pracujący w porze nocnej musi swoje wszystkie obowiązki wykonać dokładnie w czasie jej trwania? Okazuje się, że nie – zgodnie z prawem, jeśli choć minuta pracy kierowcy przypada w określonych godzinach nocnych, jest on traktowany jak osoba pracująca w porze nocnej.

Ustawa o czasie pracy kierowców

To podstawowy dokument, regulujący czas pracy kierowcy zawodowego. Zgodnie z nią:

  • w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie – czyli w ciągu 24 godzin od momentu, kiedy zaczął pracę,
  • do czasu pracy w porze nocnej wliczają się wszystkie czynności, związane np. z rozładowywaniem czy załadowywaniem towarów,
  • do czasu pracy wlicza się również obowiązkowa przerwa.

Kontrola czasu pracy – uwaga na kary

Za przekroczenie norm czasu pracy w nocy, przewidziane są kary dla przedsiębiorcy. Zgodnie z  przepisami, przekroczenie dopuszczalnego dobowego 10-godzinnego czasu pracy, jeżeli praca jest wykonywana w porze nocnej wiąże się z mandatem w kwocie 50 zł w przypadku naruszenia od 1 do 3 godzin oraz 100 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę. 

Do przeprowadzenia kontroli uprawniona jest Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, Straż Graniczna lub Służba Celno- Skarbowa – w przypadku kierowców zatrudnionych na umowę o pracę.