Pakiet mobilności – czas pracy kierowcy zawodowego

O pakiecie mobilności głośno jest w branży od kilku lat. Niedawno uchwalony, wprowadza zbiór poprawek oraz rozszerzeń kluczowych dla transportu drogowego aktów prawnych, obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Jakie nowe regulacje dotyczą czasu pracy kierowcy zawodowego?

Czas pracy kierowcy zawodowego – zmiany

Pakiet mobilności wprowadza liczne zmiany, obejmujące trzy podstawower obszary regulacji czasu pracy kierowcy zawodowego. 

Przekroczenie czasu pracy

Pakiet mobilności wprowadza przyzwolenie na przekroczenie dopuszczalnego maksymalnego czasu pracy. Może to mieć jednak miejsce wyłącznie w określonych warunkach.

Przekroczenie czasu pracy jest możliwe, gdy:

  • kierowca chce dotrzeć do  bazy przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania w celu wykorzystania tygodniowego odpoczynku – o 1 godzinę,
  • kierowca wykorzysta wcześniej przerwę trwającą nieprzerwanie 30 minu i przekroczy czas pracy w celu wykorzystania regularnego tygodniowego odpoczynku – o 2 godziny.

Podwójna obsada

Pakiet mobilności uregulował w końcu kwestię możliwości odbierania 45-minutowej przerwy w pojeździe, podczas jazdy w załodze dwuosobowej. 

Zgodnie z nowymi regulacjami,  kierowca niezaangażowany w prowadzenie pojazdu ani pomoc drugiemu członkowi załogi może odbierać przerwę odpoczywając jako pasażer.

Tygodniowy okres odpoczynku

I tu dotknęły nas zmiany. Nowe przepisy wprowadziły modyfikacje w zakresie możliwości odbierania tygodniowego odpoczynku.

Pakiet mobilności wprowadza:

  • możliwość wykorzystania dwóch skróconych tygodniowych odpoczynków w dwóch kolejnych tygodniach w sytuacji, gdy kierowca wykonuje przewozy międzynarodowe – poza granicami kraju macierzystego. Z zastrzeżeniem, że kierowca odbierze rekompensatę za skrócone odpoczynki przed kolejnym, regularnym tygodniowym odpoczynkiem, a w ciągu kolejnych czterech tygodni, wykorzysta dwa regularne odpoczynki pod rząd;
  • obowiązek powrotu do miejsca zamieszkania lub centrum operacyjnego w każdym okresie czterech kolejnych tygodni w celu odbycia regularnego odpoczynku.