Kierowca zawodowy – kiedy jest w delegacji?

Jeśli jesteś kierowcą zawodowym, Twoja praca na pewno nie ogranicza się do wykonywania czynności w jednym miejscu. Prawdopodobnie większość, jeśli nie wszystkie obowiązki, wykonujesz poza firmą. Czy to znaczy, że zawsze jesteś w delegacji? Nie do końca. Dziś wyjaśnimy, od czego to zależy. 

Kierowca zawodowy – miejsce pracy

Mimo tego, że jako kierowca zawodowy wykonujesz swoje obowiązki poza siedzibą firmy, zazwyczaj nie jest do dla Ciebie bycie w delegacji. Wszystko jednak zależy od zawartej przez Ciebie z przedsiębiorstwem umowy.

Pracodawca precyzyjnie określa w niej miejsce wykonywania obowiązków pracowniczych – czyli miejsce, na terenie którego realnie, regularnie pracujesz. Może być to np. miasto, województwo, kraj czy nawet Unia Europejska.

Praca w miejscu określonym w umowie nie będzie więc pracą w delegacji.

Kierowca zawodowy – kiedy pracuje w delegacji?

Dopiero wtedy, kiedy kierowca wykonuje swoje obowiązki poza określonym w umowie obszarem, możemy mówić o delegacji. Wtedy przysługuje mu dieta oraz zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Jak rozlicza się krajową delegację służbową?

Przyjmuje się, że delegacja ma miejsce, gdy pracownik spędza w ramach swoich obowiązków co najmniej 8h poza miejscem zamieszkania i pracy. Co ważne z punktu widzenia kierowcy zawodowego, w jej ten wliczają się przerwy, wynikające z ustawy.

Zgodnie z kodeksem pracy, pracownikowi będącemu w delegacji – czyli wykonującemu swoje obowiązki w innym miejscu, niż stanowi umowa – należy się dieta. 

To dodatek finansowy, który pokrywa koszty, związane z wyżywieniem w delegacji. Minimalna wysokość diety ustalona prawnie to 30 zł dziennie. Może zostać obniżona jedynie wtedy, gdy pracodawca zapewnia posiłki w inny sposób.

Za delegację trwającą  8 – 12 godzin, kierowcy przysługuje dieta w wysokości 50%. Jeśli natomiast pracownik spędzi w niej powyżej 12 godzin, wysokość przyznanej diety ma być pełna.