Kabotaż – fakty

To słowo, którego często używamy, jednak – jak się okazuje – nie zawsze znamy jego dokładne znaczenie. Czym jest kabotaż? Jakie przepisy go regulują? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Co to jest – kabotaż?

Kabotażem nazywamy każdy transport – zarówno drogowy, morski, kolejowy jak i lotniczy –  między dwoma punktami na obszarze tego samego państwa, z użyciem pojazdu, który jest zarejestrowany w innym kraju. Będzie to więc na przykład przewóz wykonany przez polskiego spedytora na terenie Niemiec – z Berlina do Munchen.

Przez skorzystanie z kabotażu, ładunek nie jest przedmiotem spedycji międzynarodowej czy handlu zagranicznego.

Kto może wykonywać kabotaż?

Kabotaż, jak każda szczególna usługa transportowa, obwarowany jest pewnymi ograniczeniami. Może go wykonywać każdy przewoźnik, który posiada:

  • zarejestrowaną działalność – zarobkowy przewóz rzeczy,
  • licencję transportową na przewozy międzynarodowe,
  • świadectwo kierowcy, jeżeli jest obywatelem państwa trzeciego.

Czy do wykonania kabotażu potrzebne są dokumenty?

To regulują szczegółowo przepisy prawa unijnego. Do przeprowadzania kabotażu niezbędne są:

  • listy przewozowe lub podobne dokumenty dla każdego przewozu kabotażowego,
  • list CMR dotyczący przewozu międzynarodowego na teren państwa członkowskiego.

Ile czasu może trwać kabotaż?

Kabotaż może trwać maksymalnie 7 dni. W tym czasie, przewoźnik może wykonać do trzech kursów.

Czy za nieprzestrzeganie przepisów kabotażu grożą kary?

Zdecydowanie tak!

Choć to Unia Europejska określa najważniejsze kwestie dotyczące kabotażu, nie narzuca wysokości kar za nieprzestrzeganie przepisów prawa kabotażowego. Szczegółowe regulacje pozostają w gestii państw członkowskich. Na przykład – jeśli naruszysz przepisy prawa kabotażowego we Francji, może Cię czekać niespodzianka – unieruchomienie pojazdu do czasu zaprzestania naruszania prawa.