Jak zabezpieczyć się przed kradzieżą podczas transportu?

Jednym z najgroźniejszych problemów, jakie obecnie dotykają transportu międzynarodowego są kradzieże. Niestety, zdarzają się one coraz częściej. Co można zrobić, by się przed nimi zabezpieczyć?

Zminimalizuj ryzyko!

Niektóre zachowania przewoźników są bardziej ryzykowne, niż inne. Ze swojego doświadczenia możemy polecić przede wszystkim współpracę wyłącznie z firmami, które bezpieczeństwo powierzonych towarów traktują priorytetowo. Na szczęście, przewoźnik ma duży wpływ na to, czy dany załadunek bezpiecznie dotrze do miejsca przeznaczenia.

Dlatego zanim zdecydujesz się na zlecenie transportu sprawdź, czy firma, z którą chcesz współpracować:

  • oferuje przejazdy w podwójnej obsadzie,
  • posiada wysokie ubezpieczenie OC i ubezpieczenie kabotażowe,
  • parkuje na strzeżonych parkingach,
  • zatrudnia kierowców, który płynnie władają co najmniej jednym językiem obcym,
  • korzysta ze sprawnego systemu telematycznego.

Nigdy nie podejmuj współpracy z niesprawdzoną firmą. Zweryfikuj wiarygodność przewoźnika oraz przedyskutuj z nim otwarcie kwestie najważniejsze dla bezpieczeństwa Twoich towarów.

Doszło do kradzieży. Co robić?

Jeśli doszło do kradzieży – przede wszystkim zachowaj spokój. Co do zasady, winą za utratę ładunku obarczony zostaje kierowca. Przewoźnik jest wyłączony z odpowiedzialności tylko, jeśli nastąpiły okoliczności wyłączające jego winę – np. pierwotne wady zabezpieczenia towaru. I one nie wpłyną jednak na zwolnienie przewoźnika z odpowiedzialności, gdy dopuścił się on zaniedbania – np. zmienił kolejność dostaw.

Jak zachować się po zauważeniu kradzieży?

Należy przede wszystkim:

  • zgłosić popełnienie przestępstwa na policję, jak najszybciej po zauważeniu kradzieży. Bardzo ważna jest umiejętność porozumiewania się w języku obcym z lokalnymi władzami,
  • sporządzić dokumentację fotograficzną,
  • zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczonego.

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Ma to miejsce w sytuacji, gdy np. samochód został źle zabezpieczony.